13.10.2016

Koop-Seminar BWT + Grundfos + Spirotech – Stams

Heizungspumpen – Heizungswasseraufbereitung
10.11.2016

Koop-Seminar BWT + Grundfos + Spirotech – Graz

Heizungspumpen – Heizungswasseraufbereitung
04.04.2017

Koop-Seminar BWT + Grundfos + Spirotech – St. Pölten

Heizungspumpen – Heizungswasseraufbereitung
20.04.2017

Koop-Seminar BWT + Grundfos + Spirotech – Bregenz

Heizungspumpen – Heizungswasseraufbereitung